คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 970/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แผ้วถางต้นไม้ที่ขึ้นรกอยู่ในทางสาธารณะ แม้ทางนี้อยู่ในโฉนดโจทก์ก็ดี จำเลยไม่มีผิดในทางอาญา ที่ดิน โฉนด ทางสาธารณะผู้ใดได้รับโฉนดทับทางสาธารณะ ผู้นั้นหามีกรรมสิทธิในทางนั้นไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 324
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 327

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android