คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 969/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน โฉนดแผนที่กรรมสิทธิวางหลักเรื่องที่ดินซึ่งอยู่ในเขตร์บริษัทขุดคลองคูนาสยาม ได้รับโฉนดทับที่ซึ่งเขามีกรรมสิทธิตามกฎหมายอยู่ ผู้รับโฉนดหามีกรรมสิทธิในที่นั้นไม่ วิธีพิจารณาแพ่ง ลักษณพะยานสืบหักล้างโฉนดแผนที่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะพยาน
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android