คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ป้องกันเกินกว่าเหตุ วิธีพิจารณาอาญาข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกาต้องถือตามศาล อุทธรณ์บกพร่องปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53

ผู้พิพากษา

นรเนติ
พิพาก
พิจารณา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android