คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 933/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ให้การไว้ต่ออำเภอครั้งหนึ่งแล้ว ต่อมาอำเภอเรียกไปไต่สวนอีกกลับปฏิเสธว่าไม่ได้ให้การดังนั้น ทั้งไม่ได้ลงลายมือไว้ด้วยดังนี้ ไม่มีผิดตามกฎหมายข้างบน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 118

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android