คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 930/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าฟ้องเคลือบคลุม โจทก์ฟ้องกล่าวความชัดว่าจำเลยใช้ปืนยิงเขาและขอให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าคนด้วยดังนี้ ไม่เรียกว่าเปนฟ้องเคลือบคลุม พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ เจ้าทรัพย์เปนคนในบังคับซึ่งไม่ใช่คู่ความฎีกาข้อเท็จจริงได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 วิธีพ

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android