คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 914/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ต่างสมัคร์เข้าทำร้ายกัน ฝ่ายใดจะแก้ตัวว่าทำโดยป้องกันไม่ได้สมัคร์เข้าทำร้ายกันจำเลยฟันผู้ตายทีเดียวมิได้ฟันซ้ำอีก ผู้ตายตายดังนี้ จะว่าจำเลยมีเจตนาจะฆ่าให้ตายไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 43

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android