คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1042/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ณี่ก่อนจดฐเบียร อำนาจฟ้องร้องความประสงค์ของการให้จดฐเบียร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติหุ้นส่วนบริษัท ร.ศ. 130

ผู้พิพากษา

บัส
กฤติ
มโน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android