คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 906/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาซื้อขายตามคำพรรณาหน้าที่ผู้ขายต้องส่งมอบทรัพย์ตามคำพรรณาสิทธิผู้ซื้อบอกปัด ถ้าส่งมอบทรัพย์ไม่ตรงตามคำพรรณา วิธีพิจารณาแพ่ง พิจารณา 2 สำนวนรวมกัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 216
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 320
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 472
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 503

ผู้พิพากษา

บัส
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android