คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 901/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ค้ำประกันตาย บุตร์ ภรรยาซึ่งเปนผู้รับมฤดกต้องรับผิดแทนผู้ค้ำประกัน แต่รับผิดเพียงเท่าจำนวนทรัพย์ที่มีอยู่ระวางผัวเมียเท่านั้น ไม่ต้องรับถึงส่วนตัว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 ค้ำประ

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android