คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 895/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใช้เท้าเตะถูกซี่โครง 1 ที ผู้ถูกทำร้ายตายในวันนั้น จำเลยมีผิดตามกฎหมายข้างบน พรบ ชันสูตร์พลิกศพ พ.ศ.2457 ม.12 ตาม พ.ร.บ. นี้มิได้ห้ามว่าถ้าทำคำชั้นสูตร์พลิกศพไม่ถูกต้องแล้ว ห้ามมิให้ฟ้องคดี
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมาย โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ เปนปัญหาข้อกฎหมาย วิธีพิจารณาอาญาเจ้าพนักงานทำชันสูตร์พลิกศพไม่ถูก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android