คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 777/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

สมคบกับผู้อาฆาฎเขา โทษผู้ไม่ได้ลงมือ
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 249
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 250

ผู้พิพากษา

หริศ
พิพาก
พิจารณา
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android