คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 861/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ที่จะมีผิดตามมาตราข้างบนนี้ จะต้องปรากฏว่ามีเจตนาจะหากำไรหรือเพื่ออนาจาร เพียงได้ความว่าเด็กสมัคร์ใจไปอย่างเดียวเท่านั้น ไม่พอจะชี้ขาดว่ามีผิดได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนุ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android