คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 859/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องผิดวัน หลงต่อสู้ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำผิดวันที่ 12/4/72 แต่นำพะยานสืบว่าจำเลยทำผิดวันที่ 12/2/72 และจำเลยต่อสู้อ้างฐานที่อยู่ดังนี้ ทำให้จำเลยหลงต่อสู้ในชั้นฎีกาโจทก์จะขอแก้วันในฟ้องเพื่อให้ตรงกับความจริงไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android