คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1013/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ไม่กล่าวในฟ้องแต่อ้างบทตัดสิน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 60

ผู้พิพากษา

มโน
พิพากษา
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android