คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 836/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จับสลากนำตู้ไปให้ประชาชนหยอดสตางค์ 15 สตางค์เพื่อฉีดน้ำหอมหรือซื้อของอย่างหนึ่งราคาเกิน 15 สตางค์จะได้จับฉลากเอาของต่างๆ แต่ของนั้นมีราคาน้อยกว่าราคาที่ผู้จับฉลากต้องเสียไปดังนี้ จำเลยมีผิดตามกฎหมายข้างบน เทียบฎีกาที่ 583/68 วิธีพิจารณาอาญาจะริบทรัพย์หรือไม่อยู่ในดุลยพินิจของศาล
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา
  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ.120

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android