คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 835/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ที่มีโฉนดปกครองปรปักษ์ต่อกันได้ ที่พิพาทอยู่ในโฉนดแต่ปล่อยให้ปกครองปรปักษ์ขาดกรรมสิทธิ วิธีพิจารณาแพ่ง หน้าที่ศาลเดิมสั่งแก้โฉนด ถึงแม้คู่ความไม่ขอให้ทำลายโฉนด (ดู พ.ร.บ. ออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 )
ป.พ.พ.1385
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android