คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 830/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลเดิมสั่งให้ถอนการยึดทรัพย์อื่น ส่วนเรือนให้ยึดได้ ศาลอุทธรณ์สั่งให้ถอนการยึดทรัพย์ทั้งหมด โจทก์ฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้แก้น้อย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 4
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4

ผู้พิพากษา

วิกรม
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android