คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 786/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผัวเมียเหตุอย่า ผัวเมียเมื่อต่างไม่สมัคจะอยู่กินด้วยกันแล้ว ขออย่างขาดจากกันได้
อย่างไรเรียกว่าภรรยาร้าง ผัวมีเมียน้อยไม่เรียกว่าเลี้ยงเมียหลวงไม่เปนธรรม วิธีพิจารณาแพ่ง พรบฎีกาอุทธรณ์ ม.4 ทุนทรัพย์ 2000 บาท ตามมาตราข้างบนนี้ ถือเอาทุนทรัพย์ที่คู่ความตั้ง ไม่ใช่ที่ศาลจะ+ตัดสินให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 4
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android