คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 778/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาแต่งงาน ผัวเมียทองหมั้นโดยมีเงื่อนไขชายไปได้คนอื่นเปนภรรยาลับจนเกิดบุตร์ ไม่เรียกว่าผิดสัญญาแต่งงาน และไม่เปนข้อรังเกียจด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พรหม
วิชัย
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android