คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 769/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณวาน ความรับผิดชอบของผู้วานกับผู้รับวานต้องวินิจฉัยตามหลักตัวการตัวแทน ฝากกับวานมีลักษณต่างกันอย่างไร วิธีพิจารณาแพ่งหน้าที่นำสืบ โจทก์ว่าจำเลยเลินเล่อโจทก์ต้องนำสืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 812
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 797
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 657

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android