คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 227/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2464 มาตรา 12
  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2464 มาตรา 43
  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2464 มาตรา 36
  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2464 มาตรา 48
  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2464 มาตรา 21

ผู้พิพากษา

กฤติ
พิจารณา
จินดา
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android