คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 206/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

วิธีบังคับให้จำแทนอำนาจอัยการฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนเจ้าทรัพย์
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18

ผู้พิพากษา

มโน
พิพาก
ศรี
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android