คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 179/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำนาจอัยการฟ้องคดีแทนผู้ต้องห้าม วิธีพิจารณา ข้อกฎหมายที่ไม่ได้ยกขึ้นต่อสู้ในคดี แต่ได้วินิจฉัยถึงศาลล่าง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 35

ผู้พิพากษา

บัส
จินดา
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android