คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 755/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยกับพวกอีก 2 คน ไปลักทรัพย์ เจ้าทรัพย์ไล่ตาม จำเลยร้องให้เพื่อนช่วย เพื่อนคนหนึ่งกลับมาตีเจ้าทรัพย์ อีกคนหนึ่งหนีเลยไปดังนี้ จำเลยมีผิดตาม ม.300
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android