คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 746/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินที่กุศลสถาน ที่กุศลสถานสำหรับสาธารณะประโยชน์ ผู้ใดจะอ้างอำนาจปรปักษ์หาได้ไม่ ที่ซึ่งปลูกต้นโพธิ์ไว้เพื่อเปนปูชนียสถานจะใช้เปนที่ก่อพระเจดีย์ทรายมาทุกปีทั้งราษฎรเคยอาศัยหรับพักกองสิ่งของด้วยดังนี้ ที่เช่นนี้ได้ชื่อว่าเปนที่กุศลสถานสำหรับสาธารณะประโยชน์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1309
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1306

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android