คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 738/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ละเมิดประทุษร้ายต่อทรัพย์ในทางแพ่งโคเข้าไปทำลายทรัพย์ในบ้านจำเลยแทงโคตาย ไม่มีผิดทางอาญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 325
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 325

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android