คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 737/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยใช้ไม้ตีศีร์ษะผู้ที่ไล่จะทำร้ายแตกดังนี้ ไม่มีผิด เพราะเปนการป้องกันตัวจับผู้ไล่ทำร้ายมัดไว้เพื่อส่งเจ้าพนักงานไม่มีผิดฐานทำให้เสื่อมเสียอิสระภาพ (เทียบฎีกาที่ 146/2472)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android