คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 712/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ขาดนัด อย่างไรเรียกว่าคำสั่งระวางพิจารณา
เมื่อศาลเดิมตัดสินยกฟ้องแล้ว จะให้โจทก์ยื่นคำร้องชี้แจงเหตุขาดนัดอย่างไรได้ ศาลนัดเวลาเนิ่นไปกว่าเวลาราชการจะโทษโจทก์ไม่ได้ จริงอยู่โจทก์เซ็นทราบไม่คัดค้าน เพราะควรตามใจศาลบ้าง เมื่อฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่ขาดนัดแล้ว จะยกฟ้องของโจทก์อย่างไรได้ ควรจะวินิจฉัยฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์และคำแก้ของจำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android