คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 702/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยาน พะยานชั้นไต่สวนซึ่งจำเลยไม่มีโอกาศที่จะซักค้านได้นั้นฟังไม่ได้ วิธีพิจารณาอาญา หลักวินิจฉัยคำพะยาน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • กฎหมายลักษณะพยาน

ผู้พิพากษา

พิพาก
วิชัย
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android