คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 698/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การโอนหนี้ เจ้าหนี้ต้องบอกให้ลูกหนี้ทั่วไปตามกฎหมายทราบการโอนจึงจะสมบูรณ์ผู้ค้ำประกันกฎหมายถือว่าเปนลูกหนี้ด้วย วิธีพิจารณาแพ่ง ประเด็นข้อที่จำเลยได้ยกขึ้นต่อสู้ในชั้นพิจารณา พึ่งจะมากล่าวในคำแถลงการณ์ เมื่อเสร็จสำนวนแล้วฟังไม่ขึ้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android