คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 693/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปล้น คนที่ฆ่าเจ้าทรัพย์ตายมีผิดตาม ม.301 ตอนสุดท้าย วิธีพิจารณาอาญาตัวการไม่จำต้องรับโทษเท่ากัน
ฎีกา 895/2469 ,998/72,700/72,777/72,476/72 ตัดสินว่าพวกปล้นคนที่ยิงเจ้าทรัพย์ตายนั้น มีผิดตามมาตรา 250 ข้อ 5 อีกด้วย และฎีกาเหล่านี้บางฉบับได้กล่าวไว้ชัดเจนถึงแม้จำเลยฎีกาฝ่ายเดียว หรือโจทก์จะไม่ได้ฟ้องขอให้ลงตามมาตรา 250 ด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 250
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 63
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 301

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android