คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 680/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พิสูจน์หนี้เกิน 2 เดือน ได้เพียงไร โอนที่ดินเพื่อชำระหนี้โทษก่อนล้มละลาย เมื่อศาลทำลายการโอน ผู้รับโอนขอพิศูจน์หนี้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 48
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 46
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 46

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android