คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 666/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลงโทษจำเลยหลายกะทงเกิน 20 ปีได้ ถ้าไม่ใช่คำพิพากษาฉะบับเดียวกัน
คำบังคับไม่ปรากฏว่าให้จำคุกจำเลยตั้งแต่วันต้องขังในคดีนี้หรือให้จำคุกต่อจากคำพิพากษา ฎีกาคดีคำที่ 998/72 ม.32 บังคับให้นับโทษตั้งแต่วันคุมขังเว้นแต่จะปรากฏเปนอย่างอื่นในคำพิพากษา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android