คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 664/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ไปบอกขายฝิ่นซึ่งเปนของผู้อื่นให้เขา มีผิดฐานเปนตัวการด้วย วิธีพิจารณาอาญาตัดสินไม่เกินคำขอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2464 มาตรา 63
  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2464 มาตรา 65

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android