คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 969/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปล้นฆ่าพวกเจ้าทรัพย์ตายบอกให้ยิงเปนตัวการด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 250
  • อาชญา มาตรา 301
  • อาชญา มาตรา 301

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android