คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 599/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หลอกลวงเอาสวนที่เลวไปบอกจำนองว่าเปนสวนดี มีผิดตามกฎหมายข้างบน ประมวลแพ่ง ลักษณจำนอง ค่าเสียหาย การกำหนดค่าเสียหายนั้น ศาลกำหนดให้จากการเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจำนอง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android