คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 952/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลูกหนี้ฟ้องคนที่ 3 เพียงชั้นอุทธรณ์ไม่ฎีกาเจ้าหนี้ของลูกหนี้อาจสรวมสิทธิลูกหนี้ฎีกาต่อไปได้ วิธีพิจารณาแพ่ง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 234

ผู้พิพากษา

นรเนติ
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android