คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 222/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ร่วมมือกับผู้พยาบาทฆ่าเขาตาย โดยไม่รู้ว่าเขาพยาบาท
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 250

ผู้พิพากษา

พิจารณา
กฤติ
นร เนติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android