คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 552/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาอาญานักโทษหนีมีตรวนไปด้วยเปนหน้าที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยมีเจตนาทำให้ตรวจชำรุดจึงจะมีผิดฐาน
ทำลายของหลวง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 163
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 325
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 43 วิธีพิจ

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android