คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 196/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การฉ้อทำลายสัมพันธ์ในกฎหมาย,เลินเล่อเปนเหตุให้ผู้สุจริตผู้อื่นถูกโกงความรับผิดชอบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

เนียล
มโน
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android