คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 526/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ตายทำร้ายจำเลยก่อนแล้ววิ่งหนีไป และไม่ปรากฏว่าจะมาทำร้ายจำเลยอีก จำเลยยิงผู้ตาย ๆ ดังนี้ ไม่เรียกว่าจำเลยทำโดยป้องกัน จำเลยมีผิดตามกฎหมายข้างบนจำเลยสมคบกันมาจะทำร้ายผู้หนึ่งแต่มีอุปสัคเสีย เลยไปเกิดทำร้ายกับอีกผู้หนึ่งขึ้นดังนี้ จำเลยก็มีผิดฐานเปนตัวการด้วยกัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 63

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android