คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 148/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีเสร็จเด็ดขาดปกครองด้วยกัน ฟ้อง , ตัดสิน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 3
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 39

ผู้พิพากษา

พิจารณา
กฤติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android