คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 127/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญา เจ้าณี่ยึดทรัพย์แล้วผ่อนเวลาให้ลูกณี่ใช้เงิน,กำหนดวางเงินค่าธรรมเนียม,สินจ้าง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 3
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 66

ผู้พิพากษา

หริศ
นร เนติ
พิจารณา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android