คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 509/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ไปปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ตาย แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเปนคนลงมือฆ่ามีผิดตาม ม.301 ตอน 3
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 250
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 301

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android