คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 507/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีมีมูลหรือไม่เป็นปัญหากฎหมาย วิธีพิจารณาอาญา การที่ศาลล่างไม่รับฟ้องโจทก์อ้างว่าคดีไม่มีมูลโดยยังมิทันได้ไต่สวนพะยานหลักฐานดังนี้ยังไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android