คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 506/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ส่งมอบสัญญากู้ให้แก่ผู้ปกครองเด็กเพื่อรักษาให้เด็กแล้ว ผู้ให้หมดสิทธิที่จะฟ้องผู้ปกครองเด็กโดยส่วนตัวเรียกสัญญาคืน
วิธีพิจารณาแพ่งอำนาจผู้ให้ที่จะฟ้องได้เพียงไรนั้น ถึงคู่ความไม่ได้ยกขึ้นต่อสู้ ศาลก็วินิจฉัยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 523 วิธีพ

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android