คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 483/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยทำสัญญากู้เงินโจทก์ว่าถ้าไม่ส่งต้นเงิน ให้โจทก์ยึดที่นาดังนี้เมื่อโจทก์ยึดนาไม่ได้ จำเลยก็ไม่มีผิดฐานฉ้อโกง เพราะไม่ใช่เรื่องเอาที่นาเป็นประกันเงินกู้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304-306

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android