คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 480/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยั่วโทษะ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ศาลเดิมลงโทษ 1 ปี ตาม ม.249-53 ศาลอุทธรณ์ลงโทษ 3 ปีกว่าตาม ม.249-55 แก้มากฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249-53-55

ผู้พิพากษา

พรหม
เทพ
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android