คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 884/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เอายาพิศม์ใส่ในตุ่มน้ำแล้วใช้น้ำนั้นทำเครื่องอาหารบริโภคเมื่อบริโภคแล้วตายมีผิดตาม ม. 249
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 198 และ 20

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android