คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 878/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาซื้อขายผู้ขายได้ตกลงขายโดยมีข้อจำกัด ว่าจะไม่ต้องเอาของนั้นไปขายให้แก่ผู้ใดผู้ขายมีสิทธิที่จะเลิก สัญญาได้ถ้าผู้ขายทราบว่าซื้อไปให้ผู้อื่น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พรหม
เทพ
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android